باز کردن منو اصلی

چرخ‌ریسک سر آبی

چرخ‌ریسک سر آبی پرنده‌ای است شاخه نشین از خانواده چرخ‌ریسکان که به نام چرخ‌ریسک اوراسیایی آبی هم شناخته می‌شود.