الگو:نر محافظت شده/2014-06-13

چرخ‌ریسک سر آبی

چرخ‌ریسک سر آبی پرنده‌ای است شاخه نشین از خانواده چرخ‌ریسکان که به نام چرخ‌ریسک اوراسیایی آبی هم شناخته می‌شود.