باز کردن منو اصلی

راه شیری

تصویری از راه شیری گرفته شده در دریاچه خشک شده‌ی ریسترک پلایا واقع در دره مرگ