باز کردن منو اصلی

اورکجاو

طلوع آفتاب در دریاچه لانما در منطقه حفاظت شده اورکجاو در شمال کشور استونی
در تصویر نور شدید در طلوع آفتاب که دارای رنگ‌های تند هستند، فقط در چند دقیقه توسط خورشید تابیده شدند.