الگو:نر محافظت شده/2014-06-26

تصویر چارلی چاپلین و جکی کوگان

پیام آرسیبو پیامی بود که در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۴ در شهر پورتو ریکو، در مراسمی به مناسبت بازسازی مجدد تلسکوپ آرسیبو، به تعداد یک بار و از طریق امواج رادیویی فرکانس ماژوله‌شده، به فضا مخابره شد. این پیام که به صورت دودویی بود، خوشه ستاره مسیه ۱۳ را نشانه گرفته بود که حدود ۲۵٫۰۰۰ سال نوری دورتر بود. پیام آرسیبو از چندین بخش تشکیل شده بود و اطلاعاتی در مورد ارقام، عدد اتمی برخی از عنصرهای رایج، بدن انسان، منظومه شمسی و ایستگاهی که پیام از آنجا مخابره شده بود را در بر می‌گرفت.