مسابقه موتور سواری سرعت

مسابقه موتورسواری سرعت در فنلاند، ۲۰۱۰ (میلادی)