باز کردن منو اصلی

روی و پشت اسکناس ۱۰ دلاری از سری اسکناس‌های بدل به نقره دلار آمریکا

روی و پشت اسکناس ۱۰ دلاری از سری اسکناس‌های بدل به نقره دلار آمریکا که در سال ۱۸۷۸ میلادی چاپ گردید. تصویر رابرت موریس بر روی اسکناس می‌باشد.

محل نگهداری: موزه ملی تاریخ آمریکا