الگو:نر محافظت شده/2014-11-16

گنجشک سربی رودخانه‌ای

امروز ۲۵ آبان روز پرنده‌نگری است.
گنجشک سربی رودخانه‌ای گونه‌ای پرنده است که در خانواده مگس‌گیران قرار دارد. زیستگاه این پرنده در جنوب آسیا، آسیای جنوب شرقی و چین می‌باشد. رنگ جنس نر ترکیب رنگی از خاکستری سنگی و آبی با دم قرمز زنگ‌زده و رنگ جنس ماده خاکستری با کپل سفید است. نام این گنجشک از رنگ سربی آن گرفته شده است.

عکاس: JJ Harrison