باز کردن منو اصلی

گنجشک سربی رودخانه‌ای

امروز ۲۵ آبان روز پرنده‌نگری است.
گنجشک سربی رودخانه‌ای گونه‌ای پرنده است که در خانواده مگس‌گیران قرار دارد. زیستگاه این پرنده در جنوب آسیا، آسیای جنوب شرقی و چین می‌باشد. رنگ جنس نر ترکیب رنگی از خاکستری سنگی و آبی با دم قرمز زنگ‌زده و رنگ جنس ماده خاکستری با کپل سفید است. نام این گنجشک از رنگ سربی آن گرفته شده است.

عکاس: JJ Harrison