باز کردن منو اصلی

روی و پشت اسکناس ۱۰۰۰ دلاری از سری اسکناس‌های بدل به نقره دلار آمریکا

روی و پشت اسکناس ۱۰۰۰ دلاری از سری اسکناس‌های بدل به نقره دلار آمریکا که در سال ۱۸۷۸ میلادی چاپ گردید. تصویر ویلیام ال. مارسی بر روی اسکناس می‌باشد.

محل نگهداری: موزه ملی تاریخ آمریکا