الگو:نر محافظت شده/2014-11-30

جزیره فلاکاستادویا

نمایی از کوه ماسیف از جزیره فلاکاستادویا، نروژ؛ پس‌زمینه آن، جاده ناسفجورد به سمت روستای آن است.