باز کردن منو اصلی

ملخ شبح

«ملخ شبح در یوگیاکارتا اندونزی»
این گونه ملخ در خانواده رنگین‌ملخان قرار دارد. زیستگاه این حشره آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی است.
امروز دویست و سی و هفتمین سالگرد درگذشت کارل لینه گیاه‌شناس، جانورشناس و پزشک سوئدی و پایه‌گذار نظام امروزی طبقه‌بندی گیاهان و جانوران می‌باشد.
ملخ شبه به وسیله کارل لینه توصیف علمی شد.