الگو:نر محافظت شده/2015-04-17

زنبور وحشی

زنبورهای وحشی در راسته پرده‌بالان و زیرراسته باریک‌تنه‌داران قرار دارند. این حشرات نه شبیه مورچه و نه شبیه زنبور هستند. زنبورهای وحشی نوعی آفت محسوب می‌شوند و قادر به تولید عسل نمی‌باشند.