الگو:نر محافظت شده/2015-11-09

Calliphora vomitoria Portrait.jpg

تصویری از مگس بطری فیروزه‌ای در حالت بزرگنمایی
بطری فیروزه‌ای نام یک گونه از سرده لاشه‌مگس است. این گونه تقریباً در سرتاسر جهان زندگی می‌کند. مگس بزرگسال از شهد گل‌ها و لارو این مگس از لاشه جانوران مرده تغذیه می‌نماید. مگس بطری فیروزه‌ای در گردافشانی برخی گل‌ها نیز مشارکت می‌کند. طول این مگس کمی بزرگتر از مگس خانگی و بین ۱۰ تا ۱۴ میلی‌متر است. رنگ بخش شکمی این مگس آبی متالیک با نواحی سیاه رنگ است.