الگو:نر محافظت شده/2015-11-11

روی و پشت اسکناس ۲ دلاری از سری اسکناس‌های بدل به نقره دلار آمریکا

روی و پشت اسکناس ۲ دلاری از سری اسکناس‌های بدل به نقره دلار آمریکا که در سال ۱۸۹۶ میلادی چاپ گردید. تصویر ساموئل مورس (راست) و رابرت فولتن (چپ) بر پشت اسکناس می‌باشد.

محل نگهداری: موزه ملی تاریخ آمریکا