الگو:نر محافظت شده/2015-11-21

نقاشی گل‌های رز

امروز یک‌صد و ششمین سالگرد درگذشت پیدر سورین کرویر نقاش اهل دانمارک است.
گل‌های رز؛ نقاشی است از پیدر سورین کرویر نقاش اهل دانمارک که در سال ۱۸۹۳ میلادی نقاشی شده است. پیدر سورین کرویر از نقاشان گروه نقاشان اسکاگن بود. این نقاشی، ماری کرویر همسر پیدر سورین کرویر را در حال مطالعه و نشسته بر روی یک صندلی در کنار سگی خوابیده نمایش می‌دهد. در جلوی نگاره هم بوته بزرگی از گل رز نقش بسته است. ابعاد نقاشی ۶۷/۵ در ۷۶/۵ می‌باشد.