عیسی مسیح

نگارهٔ عیسی مسیح به نام چوپان خوب نقاشی با رنگ ویترای بر پنچره کلیسای یوحنای مقدس (سنت جان) در شهر سیدنی در استرالیا.

کاربر:99of9

همچنین ببینیدویرایش