Comment

کاکایی سرسیاه یک مرغ نوروزی کوچک است که بیشتر در اروپا و آسیا و در سواحل دریا یا کنار رودخانه‌ها و باتلاقها یافت می‌شود. این پرنده همچنین در کانادا نیز وجود دارد. بیشتر گونه‌های این گروه جزو پرندگان مهاجر هستند ولی گروه کوچکی از آن که در اروپا زیست می‌کنند جزو پرندگان ساکن محسوب می‌شوند. طول این پرنده ۳۸ تا ۴۴ سانتیمتر است که هنگام بازکردن پرها فاصلهٔ دو پر به ۹۴ تا ۱۰۵ سانتیمتر می‌رسد. دهان و پاهای این پرنده به رنگ قرمز است.
امروز سی‌صد و نهمین سالگرد تولد کارل لینه گیاه‌شناس، جانورشناس و پزشک سوئدی و پایه‌گذار نظام امروزی طبقه‌بندی گیاهان و جانوران می‌باشد.
کاکایی سرسیاه به وسیله کارل لینه توصیف علمی شد.