باز کردن منو اصلی
قوی گنگ

قوی گنگ یک گونه از قو و از تیره اردکیان است که بومی اروپا و آسیا و شمال آفریقا است.

کاربر:Thermos

همچنین ببینیدویرایش