الگو:نر محافظت شده/2016-09-19

روزنه هوایی (استوما)

بسته و بازشدن روزنه هوایی یا استوما. هر چه میزان یون‌های پتاسیم افزایش می‌یابد، پتانسیل آب کاهش یافته و آب داخل سلول‌های نگهبان می‌شود.

پدیدآور: Ali Zifan

همچنین ببینیدویرایش