باز کردن منو اصلی

Bullfinch male.jpg

سهره سرسیاه گونه‌ای از سهره‌ایان و راستهٔ گنجشک‌سانان، پرنده‌ای به طول ۱۴ سانتی‌متر است. پرنده نر با زیر تنه صورتی مایل به قرمز، پشت خاکستری، تارک سیاه، نوار پهن سفید روی بال و منقار سیاه وسخت، به آسانی شناخته می‌شود.