الگو:نر محافظت شده/2017-02-25

Spanish Civil War - Mass grave - Estépar, Burgos.jpg

نگاره‌ای از یک گور دسته‌جمعی متعلق به ایام جنگ داخلی اسپانیا. در این گور که در سال ۲۰۱۴ میلادی در استپار، استان بورگُس کشف شد، اجساد ۲۶ نفر از جمهوری‌خواهان که در سال ۱۹۳۶ میلادی، توسط ملی‌گرایان کشته‌شده بودند، قرار داشت.
هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کشته‌شدگان این دوران در اسپانیا وجود ندارد.