الگو:نر محافظت شده/2017-04-04

حمله حیدری

دو برگ به هم دوخته‌شده از دست‌نوشته‌ای تذهیب‌شده به زبان فارسی از حملهٔ حیدری.
حملهٔ حیدری یکی از مشهورترین حماسه‌سروده‌های مصنوع ادبیات فارسی اثر باذل مشهدی است که به شرح جنگ‌های محمد بن عبدالله و علی بن ابی‌طالب می‌پردازد. این اثر در مالکیت کتابخانه ملی فرانسه قرار دارد.


همچنین ببینیدویرایش