الگو:نر محافظت شده/2017-04-30

Jerusalem panorama early twentieth century2.jpg

تصویری از شهر اورشلیم از سمت جنوب شرقی که دیوارهای شهر، قبه الصخره و مسجد الاقصی را نشان میدهد. تصویر متعلق به اوایل قرن بیستم است.