نگارهٔ روز
Państwowe Muzeum Historyczne w Moskwie 01.JPG

موزه دولتی تاریخ روسیه، یکی از موزه‌های مهم روسیه در زمینهٔ تاریخ روسیه است. این موزه در حدفاصل بین میدان سرخ و میدان مانژ مسکو واقع شده‌است.
موزه دولتی تاریخ روسیه در سال ۱۸۷۲ میلادی تاسیس شد.

عکاس: Halavar
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...