الگو:نر محافظت شده/2017-11-11

H. Piffard - The Thin Red Line - restoration.jpg

برای گرامیداشت سربازان کشته شده در جنگ جهانی اول در ماه نوامبر در بریتانیا از نماد شقایق استفاده می‌شود.
اثر راه باریک سرخ خلق‌شده توسط هارولد اچ.پیفارد.