نگارهٔ روز
The Shard from the Sky Garden 2015.jpg

برج شارد، آسمان‌خراشی هِرمی‌شکل در لندن است. این برج ۹۵ طبقه است و با ۳۱۰ متر ارتفاع، بلندترین برج اتحادیه اروپا و چهل و ششمین ساختمان بلند دنیا است. این آسمان‌خراش توسط رنزو پیانو طراح ایتالیایی طراحی شده‌است. مالکیت این برج متعلق به چندین مؤسسه مالی قَطری است.

عکاس: Colin
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...