باز کردن منو اصلی

Hasht Behesht, Detail of the dome by Pascal Coste.jpg

جزئیات اِلمان‌های تشکیل‌دهندهٔ گنبد کاخ هشت‌بهشت از نمای داخلی عمارت.
اثر پاسکال کوست، نقاش و معمار فرانسوی به سال ۱۸۴۰ میلادی.
نقاش: پاسکال کوست