الگو:نر محافظت شده/2018-05-18

Casa histórica de Abbasi, Kashan, Irán, 2016-09-19, DD 78.jpg

امروز، روز جهانی موزه است.
خانهٔ عبّاسی‌ها در محلهٔ تاریخی سلطان امیراحمد کاشان واقع شده‌است. این عمارت از لحاظ معماری و تزئینات حائز اهمیت است و با شمارهٔ ۲۰۲۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.
عکاس: دیگو دِلسو