باز کردن منو اصلی

Mezquita de Malek, Kerman, Irán, 2016-09-22, DD 25.jpg

نمایی از صحن مسجد جامع ملک در شهر کرمان.
مسجد ملک در هنگام حکومت سلجوقیان به سال ۴۷۸ ه‍.ق ساخته شده و بانی آن توران‌شاه یکم است. مسجد اکنون در بخش جنوبی ناحیه تاریخی بازار کرمان واقع شده‌است.
عکاس: دیگو دِلسو