باز کردن منو اصلی

Common black-hawk (Buteogallus anthracinus gundlachii).JPG

نگاره‌ای از یک قوش سیاه معمولی در مناطق جنگلی کوبا.
قوش‌ها شکارچیانی توانمند و چابک هستند که در شکار پرندگان، پستانداران و خزندگان کوچک تخصص دارند.
عکاس: Charlesjsharp