الگو:نر محافظت شده/2018-06-05

Cuban black hawk (Buteogallus gundlachii).jpg

نگاره‌ای از یک قوش سیاه معمولی در مناطق جنگلی کوبا.
قوش‌ها شکارچیانی توانمند و چابک هستند که در شکار پرندگان، پستانداران و خزندگان کوچک تخصص دارند.
عکاس: Charlesjsharp