الگو:نر محافظت شده/2018-06-09

Mostar Old Town Panorama 2007.jpg

نمایی از شهر و پُل قدیمی موستار.
موستار مرکز کانتون هرزگوینا-نرتوا و یکی از شهرهای بوسنی و هرزگووین می‌باشد.
عکاس: Ramirez HUN