الگو:نر محافظت شده/2018-06-17

Starfish red komodo.jpg

نگاره‌ای از یک ستاره دریایی بالغِ قرمز رنگ در پارک ملی کومودو در منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ دریایی در اندونزی.
ستاره‌های دریایی از دوره اردویسین، مربوط به دوران دیرینه‌زیستی یعنی حدود ۴۰۰ میلیون سال پیش تاکنون در اقیانوس‌ها و دریاها زندگی می‌کنند.
عکاس: Nick Hobgood