باز کردن منو اصلی

Mezquita de Nasirolmolk, Shiraz, Irán, 2016-09-24, DD 57-59 HDR.jpg

نمای درونی از سقف مسجد نصیرالملک در شهر شیراز.
این بنا به دستور میرزا حسن‌علی خان ملقب به نصیرالملک، که از اعیان و اشراف شیراز بود، ساخته شد و مدت ساخت آن حدود ۱۲ سال و از سال ۱۲۵۵ تا ۱۲۶۷ خورشیدی به طول انجامید.
تمام سقف این مسجد در درون و بیرون، با کاشی‌های رنگارنگ و نقش‌های مقرنس تزیین شده‌است.
عکاس: دیگو دِلسو