الگو:نر محافظت شده/2018-08-20

Sunflower sky backdrop.jpg

نگاره‌ای از یک گل آفتابگردان.
گل آفتاب‌گردان گیاهی است یک ساله و تا حدود سه متر رشد می‌کند. از تخم آفتاب‌گردان روغنی گرفته می‌شود که برای پخت‌وپز مناسب است.
عکاس: Fir0002