الگو:نر محافظت شده/2018-08-24

Athene noctua - the little owl.jpg

بوف کوچک، گونه‌ای جغد از سردهٔ جغد سنگی است.
این پرنده در ناحیه‌های گرم اروپا، آسیا، کره و آفریقای شمالی زندگی می‌کرد. با این که در بریتانیا یافت می‌شود اما حیوان بومی آن نیست و برای اولین بار در سال ۱۸۴۲ به بریتانیا آورده شد.
عکاس: Artemy Voikhansky