باز کردن منو اصلی

McWay Falls Big Sur May 2011 001.jpg

نگاره‌ای از آبشار مک‌وی در ساحل بیگ سور در ایالت کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا.
ریزشگاه آبشار مک‌وی آن ۲۵ متر ارتفاع دارد و حوضهٔ آبریز این آبشار، اقیانوس آرام است.
عکاس: King of Hearts