باز کردن منو اصلی

Sphinx partially excavated2.jpg

نگاره‌ای تاریخی از ابوالهول بزرگ جیزه بین سال‌های ۱۸۶۷ و ۱۸۹۹ میلادی. در زمان ثبت نگاره هنوز بخشی از بدنهٔ ابوالهول زیر شن‌ها مدفون بوده است. دو هرم بزرگ از اهرام مصر در پشت سر تندیس ابوالهول مشاهده می‌شوند.
عکاس: فلیکس بونفیلز