باز کردن منو اصلی

Stone wheel engraved in the 13th century built Konark Sun Temple in Orissa, India.jpg

یک چرخ سنگی که در دیوارهای پرستشگاه خورشید کونارک حکاکی شده‌است.
این پرستشگاه به شکل یک ارابه طراحی شده‌است که در اطراف ۲۴ چرخ با این شمایل وجود دارد. هر چرخ ۹ فوت و ۹ اینچ قطر و ۸ ستون شعاع‌مانند دارد.
عکاس: Subhrajyoti Saha