باز کردن منو اصلی

Battle at Lanka, Ramayana, Udaipur, 1649-53.jpg

نگاره‌ای از نبرد لانکا در داستان رامایانا اثر صاحب دین.
در این نبرد راما به همراه لشکریان میمون خود، به جنگ دیوها می‌رود تا معشوقه‌اش، سیتا، را نجات دهد.
نقاش: صاحب دین