الگو:نر محافظت شده/2019-05-08

David - Portrait of Monsieur Lavoisier and His Wife.jpg

امروز سال‌روز اعدام آنتوان لاووازیه با استفاده از گیوتین است.
آنتوان لاووازیه، دانشمند برجستهٔ فرانسوی و کاشف علمی اکسیژن، هیدروژن، فرمول احتراق و مبدع استوکیومتری است.
پُرتره‌ای از آنتوان لاووازیه و همسرش، نام اثری از ژاک لویی داوید، نقاش بنام فرانسوی به سال ۱۷۸۸ میلادی است.
این اثر اکنون در موزه متروپولیتن نیویورک نگه‌داری می‌شود.
نقاش: ژاک لویی داوید