الگو:نر محافظت شده/2019-05-16

View from a ridge between Segla and Hesten, Senja, Norway, 2014 August.jpg

سراسرنمایی از جزیرهٔ سنیا در ترومس، نروژ.
ماهی‌گیری و استخراج از معدن گرافیت، دو صنعت اصلی این جزیره است.
عکاس: Ximonic