الگو:نر محافظت شده/2019-05-31

Sanad 000020-01.jpg

فرمان محمدشاه قاجار مبنی بر اعطای لقبِ خانی و معمارباشی به عبدالله خان نقاش‌باشی و دستور به بازسازی کاخ نگارستان به تاریخ ذیقعدهٔ ۱۲۵۵ قمری.
در این فرمان تأکید شده که «جملهٔ نقاشان و معماران و مهندسان و میناکاران و نجاران و فخاران و شیشه‌بران و حدادان و باغبانان و مقنیان و شماعان» تحت نظارت عبدالله خانند و نباید از «سخن و صواب‌دید او تجاوز کنند.»
عبدالله خان در اواخر عهد زندیه در اصفهان متولد شد و با تثبیت جایگاه خود در چشم و دل فتحعلی‌شاه به مقام نقاش‌باشی منصوب شد. مرگ فتحعلی شاه به جایگاهش خللی وارد نکرد و در زمان محمدشاه و ناصرالدین‌شاه با حفظ سمت‌های پیشین مقام‌های دیگری نیز به دست آورد.
دست‌خط: محمدشاه قاجار