باز کردن منو اصلی

Rdeča mušnica (Amanita muscaria).jpg

نگاره‌ای از قارچ مگس با (نام علمی: Amanita muscaria) یک گونه قارچ سمی و دارای اثر روان‌گردان از سردهٔ قارچ‌مگسیان است که بومی نیم‌کره شمالی به ویژه مناطق معتدل بوده و با درختان کاج هم‌زیستی دارد.
عکاس: Petar Milošević