الگو:نر محافظت شده/2020-12-10

St. Peter and St. Paul's Church 3, Vilnius, Lithuania - Diliff.jpg

نگاره‌ای از محراب کلیسای سن پیتر و سن پال در لیتوانی.
این کلیسای کاتولیک رومی دارای ترکیبات استادانه‌ای از حدود ۲۰۰۰ قطعه گچ‌بری می‌باشد.
عکاس: Diliff