الگو:نمونه

این نمونه‌ای از یک الگو است.
برای کمک در الگوها، راهنما:الگو را ببینید.
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش