الگو:نیازمند ابهام‌زدایی

[نیازمند ابهام‌زدایی]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

{{نیازمند ابهام‌زدایی|کره}} می‌دهد: کره[نیازمند ابهام‌زدایی]

{{نیازمند ابهام‌زدایی|کره|کُره}} می‌دهد: کُره[نیازمند ابهام‌زدایی]

الگوهای وابسته ویرایش