الگو:هشدار حذف زماندار زندگی‌نامه زندگان

حذف زمان‌دار [[{{{1}}}]]ویرایش

Ambox warning yellow.svg

مقالهٔ [[{{{1}}}]] برای حذف زمان‌دار نامزد شده است زیرا به نظر می‌رسد هیچ منبعی ندارد. بنا بر سیاست ویکی‌پدیا، این مقالهٔ ساخته‌شده در مورد زندگی‌نامهٔ یک فرد زنده حذف خواهد شد مگر اینکه دست کم یک منبع معتبر که مطالب مقاله را پشتیبانی کند در آن یاد شود.

اگر شما این مقاله را ساخته‌اید، لطفاً ناراحت نشوید. در عوض، به فکر بهبود مقاله باشید. برای راهنمایی در مورد درج منابع، شیوهٔ‌ارجاع‌دهی به منابع را ببینید، یا در میز کمک بپرسید. هرگاه دست کم یک منبع معتبر به مقاله افزودید، می‌توانید برچسب حذف زماندار را از بالای مقاله حذف کنید. لطفاً تا زمانی که مقاله منبع‌دهی نشده است برچسب را حذف نکنید. اگر نتوانید در مدت ده روز چنین منبعی فراهم کنید، مقاله حذف خواهد شد، اما شما می‌توانید در صورت یافتن منبع تقاضای احیای آن را دهید. ~~~~

توضیحات الگو[ایجاد]