الگو:وضعیت ویکی‌پروژه

(تغییرمسیر از الگو:ویکی‌پروژه)


توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

نمونه‌ها ویرایش

ویکی‌پروژه فعال
ویکی‌پروژه غیرفعال
ویکی‌پروژه نیمه‌فعال
ویکی‌پروژه تمام‌شده

پارامترها ویرایش

نخستین پارامتر باید یکی از فعال، نیمه‌فعال، غیرفعال، تمام‌شده باشد تا وضعیت ویکی‌پروژه مشخص شود. به یاد داشته‌باشید، بعضی از پارامترهای زیر فقط با یک وضعیت از وضعیت‌های ذکرشده کار می‌کند. بعنوان مثال پارامتر |ادغام‌شده با= فقط با وضعیت تمام‌شده کار می‌کند. برای مشاهده نمونه‌های بیشتر از شکل استفاده الگو صفحه آزمایش الگو را ببینید.

مادر

نام پروژه مادر است.

نوع

زمینه‌ای که ویکی‌پدیا در آن فعالیت می‌کند؛ می‌تواند یکی از انیمه و مانگا، موسیقی، تحصیل، بازی، جغرافیا، ورزش، برنامه تلویزیونی باشد.

نوع پروژه

نوع پروژه یا می‌تواند موضوعی باشد یا فرایندی. اگر پروژه از نوع موضوعی باشد، |موضوع= برای مشخص‌کردن موضوع ویکی‌پروژه به‌کار می‌رود. اگر پروژه از نوع فرایندی باشد، |فرایند= برای مشخص‌کردن فرایند ویکی‌پروژه به‌کار می‌رود.

موضوع

موضوع ویکی‌پروژه را مشخص می‌کند.

کارگروه (|کارگروه=بله)

تعریف: زیرگروهی غیرمستقل که عهده‌دار بخشی از حوزه فعالیت ویکی‌پروژه است.

حاشیه (|حاشیه=0px)

فاصله جعبه از اشیای اطراف است.

میانبر۱ (تا میانبر۵)

سمت چپ جعبه، جعبه‌ای کوچک برای میانبر(ها) قرار می‌دهد.

تاریخ

تاریخ اضافه شدن برچسب به الگو را مشخص می‌کند.

ادغام‌شده با

اگر پروژه با پروژه‌ای دیگر ادغام شده‌است، برای تعیین آن، از این پارامتر استفاده کنید.

یادداشت

در سطر آخر می‌توانید یادداشتی که می‌خواهید را بنویسید.

درگاه

برای ویکی‌پروژه درگاه مشخص کنید.

وپ (کوته‌نوشت ویکی‌پدیا است)

واژه ویکی‌پدیا را در سطر نخست پیش از عبارت ویکی‌پروژه می‌نویسد. اگر نوع نیز مشخص شود، سطر نخست به‌عنوان مثال چنین می‌شود: این ویکی‌پدیای مرتبط با موسیقی...

برای توسعه‌دهندگان ویرایش

هنگام به‌روزرسانی یا تغییر الگو، به یاد داشته‌باشید بخش‌هایی از ساختار الگو برای بهتر کارکردن در ویکی‌پدیای فارسی تغییر کرده‌است.

زیرالگوها ویرایش