الگو:پیوند نادرست/توضیحات

استفادهویرایش

پیوندهایی که مبدا و مقصدشان هم‌خوانی ندارند مانند [[۱۳۵۰|۱۳۵۲]] این یپوندها باید درست شوند.

جستارهای وابستهویرایش