الگو:کمی موافق

 کمی موافق

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]