الگو:کناری دودمان‌های مصر باستان

توضیحات الگو

این الگو دارای فهرست‌های جمع‌شونده است.

  • برای تنظیم آن به گونه‌ای که وقتی ظاهر می‌شود همه فهرست‌ها را نمایش دهد (یعنی همه فهرست‌ها بزرگ باشند)، استفاده کنید از:
  •  {{کناری دودمان‌های مصر باستان |expanded=all}} یا در صورت فعال بودن، {{کناری دودمان‌های مصر باستان |all}}
  • برای تنظیم آن به‌گونه‌ای که یک فهرست ویژه را نمایش دهد و باقی‌مانده را جمع کند، استفاده کنید از:
  •  {{کناری دودمان‌های مصر باستان |expanded=listname}} یا در صورت فعال بودن، {{کناری دودمان‌های مصر باستان |listname}}
  • … که در آن «listname» یکی از موارد زیر است (هیچ گیومه‌ای را درج نکنید):
  • early, old, first, middle, second, new, third, late, ptolemaic

Ancient Egypt template listویرایش

Sidebars

Other templates